Mine mærkesager – Kommunalvalg 2017

Min politiske overbevisning

Jeg er venstrefløjspolitiker, fordi jeg først og fremmest altid vil forsvare de svage i vores samfund og kæmpe mod stigende ulighed. Dertil er jeg særdeles bekymret over klimaforandringer og misbrug/overforbrug af vores jordklode. Ovenstående vil altid være udgangspunktet i min politiske stillingtagen.

På Frederiksberg har jeg særligt tre mærkesager, som andre lokalpolitikere efter min opfattelse burde skænke flere tanker.

Det er vigtigt at fastslå, at nedenstående tre mærkesager ikke er et udtryk for, at andre områder som fx bedre vilkår for børn og lærere på vores folkeskoler på Frederiksberg og et generelt højere serviceniveau i kommunen ikke skal have opmærksomhed. De er blot et udtryk for tre områder, som jeg vil kæmpe for at sætte fokus på, hvis jeg bliver valgt.

1 – Bevar de grønne områder og stop byggeri af nye, unødvendige kontor- og beboelsesejendomme  I 1990 boede der 85.611 borgere på Frederiksberg, mens indbyggertallet i 2016 var steget til ca. 105.000 (22 % stigning.). I 2030 forventer kommunen, at der vil være ca. 122.000 beboere inden for kommunegrænserne. Vi er i forvejen Danmarks mest befolkningstætte kommune. Har vi plads til flere? Jeg ønsker selvfølgelig fri bevægelighed, men med tanke på miljø og beboerklima, mener jeg, at vi bør diskutere, hvad grænsen skal være, så Frederiksberg kan bevares som et grønt åndehul i vores hovedstad. Det er naturligvis en større debat, men den bør sættes i gang nu og ikke næste år eller året efter.

2 – Vi skal optimere vores trafik for alle borgere – Enhedslisten ønsker bilerne ud af byen. Jeg er enig, men synes, der skal være plads til eldrevne biler, som har en langt mindre skadelig effekt på miljøet. Trafikale problemer forsvinder dog ikke over natten. Derfor bør vi forbedre den offentlige transport og gøre det mere attraktivt for cyklister med bredere og velholdte cykelstier. Vi kan også lyskrydsregulere, så vi formindsker kødannelser og vi kan vi skabe bedre parkeringsmuligheder, så billister ikke skal cirkle rundt efter en parkeringsplads, hvilket ligeså er skadeligt for miljøet og irriterende for borgeren.

3 – Fortsat medlemsvækst i idrætsforeninger og bedre faciliteter – Et aktivt liv i en idrætsforening for et barn eller en voksen har som regel en positivt effekt på både borgeren og samfundet. Det skal vi opfordre flere til at blive en del af. Vi skal gøre det let og attraktivt for idrætsforeninger at tiltrække nye medlemmer. Vi skal sørge for brugbare og bedre idrætsfaciliteter og mulighed for uddannelse og netværksdannelser.

Vil du drøfte mine mærkesager med mig, eller er der andre områder, som du mener bør have et større fokus, end de har, så giv mit et ring, så lytter jeg gerne.

Med venlig hilsen
Mathias Teglbjærg

Tlf. 2680 8830