Hvorfor vil jeg være en del af EU-parlamentsvalget 2019?

Uligheden er stigende, klimaforandringerne er over os og et rekord stort antal flygtninge forsøger at finde en plet på jorden, hvor de kan finde fred og ro til at leve et anstændigt liv. Det er blot nogle af de massive udfordringer, verden står over for. Skal vi finde løsninger, kræver det internationalt samarbejde og beslutninger, der tager hensyn til miljøet og de svageste i vores samfund og gavner flertallet. Samtidigt er det problemstillinger, der rører mig dybt, og som jeg til enhver tid vil kæmpe for.

Jeg vil gerne være spidskandidat for Enhedslisten til Europa-parlamentsvalget, da jeg om noget i politik er optaget af internationale relationer, og jeg tror på, at jeg kan være med til at sprede Enhedslistens budskaber omkring EU på fornuftig og saglig vis og vinde vælgernes gunst.

Jeg har gennem min uddannelse beskæftiget mig en del med EU’s historie, og selvom EU implicit og eksplicit har været med til at sikre om ikke andet så et stabilt Vesteuropa uden væbnede konflikter, og på trods af at jeg finder tanken om det fælles mellemstatslige apparat interessant, er jeg kommet til den erkendelse, at det kræver enorme forandringer, hvis vi ikke fortsat skal opleve kapitalismens ufortrødne fremgang og klodens miljømæssige forfald.
Vi skal selvfølgelig kæmpe for selv den mindste forbedring og imod enhver forringelse, og jeg vil være med